Regulamin sklepu internetowego PALETA II

Poniżej znajdziesz regulamin zawierający informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do: PaletaII Artykuły dla Modelarzy i Plastyków, Małgorzata Kulczyńska, zarejestrowany w Polsce, z siedzibą w Zamościu 22-400, przy ul. Żeromskiego 13, NIP 922-296-86-81.

Kontaktować z nami możesz się w sposób mailowy: paleta.modelarz@gmail.com

Życzymy udanych zakupów.

Zespół sklepu internetowego

§ 1

Definicje

Na potrzeby regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, która ma ukończone 18 lat, oraz posiada zdolność do czynności prawnych

 2. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.art-paleta.pl/regulamin

 3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.art-paleta.pl

 4. SprzedawcaPaletaII Artykuły dla Modelarzy i Plastyków, Małgorzata Kulczyńska.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów opublikowanych na stronach Sklepu

 2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących

 3. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem

 4. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 5. Ważność ofert promocyjnych obowiązuje do wyczerpania zapasów.

 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godz. 11.30 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym

 7. Godziny pracy Sklepu internetowego to poniedziałek – piątek z wyłączeniem świąt kościelnych i państwowych, w godzinach 9.00 – 17.00. Wszystkie zamówienia i wysyłki będą realizowane w tym czasie.

 8. Jeśli zamówienie nie będzie opłacone – po dwóch i po pięciu dniach wyślemy e-maila proszącego o dokonanie płatności, po tygodniu, zamówienie zostanie automatycznie anulowane i usunięte.

 9. Każde zamówienie będzie potwierdzane drogą e-mailową.

 10. Ceny towarów nie zawierają kosztów transportu. Koszty transportu będą doliczane każdorazowo do łącznej wartości wszystkich produktów.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożone zamówienie możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.

 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.

 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu

 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail paleta.modelarz@gmail.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany Klient lub jako gość.

 2. Zarejestrowanym Klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „moje konto” lub w trakcie składania zamówienia.

 3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

1) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

2) z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

3) zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wybrać opcję „Kupuj jako gość” – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,

4) podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury,

5) wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,

6) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować - Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

7) kliknąć w przyciskZamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 1. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

 2. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

§ 5

Formy dostawy i metody płatności

 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:

  1. Przesyłka za pośrednictwem firm kurierskich, koszt: wg cennika , orientacyjny czas dostawy: 48 godzin od chwili realizacji zamówienia

  2. Odbiór osobisty

 2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

 3. Odbiór osobisty nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dostawy dla Kupującego.

  1. Odbiór osobisty możliwy jest w godzinach pracy sklepu określonych                          w § 2 pkt. 7. po wcześniejszym potwierdzeniu e-mailowym ze strony Sklepu;

  2. Odbiór osobisty możliwy jest po opłaceniu zamówienia przelewem.

 4. Przy zamówieniach, które zawierają produkty przekraczające standardowe rozmiary koszty wysyłki wyliczany jest indywidualnie.

 5. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

  1. Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,

  2. Przesyłka za pobraniem

 6. Fakturę VAT wystawiamy jeśli Kupujący wypełni odpowiednie dane w formularzu zamówienia.

 7. Oferta na dostarczanie towarów jest ważna wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 8. Kupujący podczas odbioru przesyłki zobowiązany jest do sprawdzenia stanu opakowania i towaru w obecności kuriera. Jeśli Kupujący stwierdzi jakiekolwiek uszkodzenia zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu w obecności kuriera, w przeciwnym wypadku reklamacja może nie być uwzględniona.

§ 6

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 2 dni od chwili zawarcia umowy.

 3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego albo do odbioru osobistego przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez Kupującego.

 4. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu, standardowo trwa 3 dni robocze.

 5. Zamówienia specjalne, ponadgabarytowe:

  1. Realizujemy po otrzymaniu płatności;

  2. Czas realizacji może być dłuższy od standardowego, nawet do 2 tygodni,

  3. W razie braku możliwości wykonania usługi specjalnej zaproponujemy inne rozwiązanie, ale zastrzegamy sobie możliwość rezygnacji oraz zwrotu pieniędzy.

 6. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.

 7. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie, rozumiany za dzień zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sprzedającego, chyba że Kupujący wybrał formę płatności za pobraniem – wtedy czas realizacji zamówienia liczony jest do chwili zawarcia umowy.

 8. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego albo powiadomi Kupującego o możliwości odbioru osobistego zamówienia

 9. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z § 5 Regulaminu.

 10. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 6 pkt. 3, 4 i 5 Regulaminu.

§ 7

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

 2. Aby odstąpić od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. Kupujący ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem

 5. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Kupujący) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

 1. Kolory wyświetlane na stronie mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 4. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,

  2. żądać usunięcia wady,

  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 5. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.  

 8. Towary sprzedawane w Sklepie objęte są gwarancjami dystrybutorów. W sprawie napraw gwarancyjnych należy kontaktować się z gwarantem określonym w Karcie Gwarancyjnej.

 9. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

 10. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 11. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.art-paleta.pl/cookies

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2018r.

 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do wglądu w formacie cyfrowym w siedzibie Sprzedawcy.